Temat: pomóżcie

mam problem z 2 zadaniami z genetyki, pomóżcie...

U kóz czarne umaszczenie B dominuje nad umaszczeniem białym b. obecność rogów jest cechą recesywną a w stosunku do ich braku A.pewnego kozła skrzyżowano z 4 kozami. pewna koza była bezroga i czarna. urodziła białe i bezrogie.druga koza była biała i bezroga.urodziła rogate i czarne. trzecia koza rogata i czarna urodziła rogate i białe. czwarta koza rogata i biała urodziła bezrogie i czarne.
1)ustal jaki był genotyp kozła
2)jakie są możliwe genotypy wszystkich kóz i koźlątek?

przeprowadz analize czestotliwości występowania wybranych fenotypów wśród koleżanek i kolegów z klasy.
Fenotypy:
1)kolor oczu(niebieskie i brązowe)
2)zwijanie języka w rurkę
3) składanie kciuka(przy składaniu dłoni ,,tak jak do modlitwy" który kciuk jest na zewnątrz.prawy/lewy)
Wyniki obserwacji zapisz w tabelce
4)korzystając z literatury ustal który z alleli warunkujących każdy z wymienionych cech jest dominujący
5)jak statystycznie powinien przedstawiać sie rozkład fenotypów dominujących i recesywnych w populacji

osóby w klasie:15
oczy:
*niebieskie:4
*brązowe:6
Kciuk:
*prawy:9
*lewy:6
Język:
*3 osoby nie umieją

2

Odp: pomóżcie

trzeba iść do lekarza